10
Oct
2020
VBA5 - BE THE MOMENT: LỊCH THI ĐẤU CHÍNH THỨC MÙA GIẢI 2020

LỊCH THI ĐẤU CHÍNH THỨC GIẢI BÓNG RỔ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM 2020

REGULAR SEASON

Vòng loại 1 15/10/2020 19:00 - 21:00 SG Heat CT Catfish  
Vòng loại 2 16/10/2020 19:00 - 21:00 HN Buffaloes TL Warriors  
Vòng loại 3 17/10/2020 19:00 - 21:00 HCMC Wings NT Dolphins  
Vòng loại 4 18/10/2020 16:00 - 18:00 CT Catfish DN Dragons  
Vòng loại 5 18/10/2020 19:00 - 21:00 TL Warriors SG Heat  
Vòng loại 6 19/10/2020 19:00 - 21:00 NT Dolphins HN Buffaloes  
Vòng loại 7 20/10/2020 19:00 - 21:00 HCMC Wings DN Dragons  
Vòng loại 8 21/10/2020 19:00 - 21:00 TL Warriors CT Catfish  
Vòng loại 9 22/10/2020 19:00 - 21:00 NT Dolphins SG Heat  
Vòng loại 10 23/10/2020 19:00 - 21:00 HN Buffaloes HCMC Wings  
Vòng loại 11 24/10/2020 19:00 - 21:00 DN Dragons TL Warriors  
Vòng loại 12 25/10/2020 16:00 - 18:00 CT Catfish HN Buffaloes  
Vòng loại 13 25/10/2020 19:00 - 21:00 HCMC Wings SG Heat  
Vòng loại 14 26/10/2020 19:00 - 21:00 DN Dragons NT Dolphins  
Vòng loại 15 27/10/2020 19:00 - 21:00 SG Heat TL Warriors  
Vòng loại 16 28/10/2020 19:00 - 21:00 HCMC Wings CT Catfish  
Vòng loại 17 29/10/2020 19:00 - 21:00 DN Dragons HN Buffaloes  
Vòng loại 18 30/10/2020 19:00 - 21:00 NT Dolphins TL Warriors  
Vòng loại 19 31/10/2020 19:00 - 21:00 SG Heat DN Dragons  
Vòng loại 20 01/11/2020 16:00 - 18:00 HN Buffaloes CT Catfish  
Vòng loại 21 01/11/2020 19:00 - 21:00 NT Dolphins HCMC Wings  
Vòng loại 22 02/11/2020 19:00 - 21:00 TL Warriors DN Dragons  
Vòng loại 23 03/11/2020 19:00 - 21:00 SG Heat HN Buffaloes  
Vòng loại 24 04/11/2020 19:00 - 21:00 NT Dolphins DN Dragons  
Vòng loại 25 05/11/2020 19:00 - 21:00 CT Catfish SG Heat  
Vòng loại 26 06/11/2020 19:00 - 21:00 HCMC Wings HN Buffaloes  
Vòng loại 27 07/11/2020 19:00 - 21:00 TL Warriors NT Dolphins  
Vòng loại 28 08/11/2020 16:00 - 18:00 CT Catfish HCMC Wings  
Vòng loại 29 08/11/2020 19:00 - 21:00 DN Dragons SG Heat  
Vòng loại 30 09/11/2020 19:00 - 21:00 HN Buffaloes NT Dolphins  
Vòng loại 31 10/11/2020 19:00 - 21:00 CT Catfish TL Warriors  
Vòng loại 32 11/11/2020 19:00 - 21:00 DN Dragons HCMC Wings  
Vòng loại 33 12/11/2020 19:00 - 21:00 CT Catfish NT Dolphins  
Vòng loại 34 13/11/2020 19:00 - 21:00 HN Buffaloes SG Heat  
Vòng loại 35 14/11/2020 19:00 - 21:00 TL Warriors HCMC Wings  
Vòng loại 36 15/11/2020 16:00 - 18:00 HN Buffaloes DN Dragons  
Vòng loại 37 15/11/2020 19:00 - 21:00 SG Heat NT Dolphins  
Vòng loại 38 16/11/2020 19:00 - 21:00 HCMC Wings TL Warriors  
Vòng loại 39 17/11/2020 19:00 - 21:00 NT Dolphins CT Catfish  
Vòng loại 40 18/11/2020 19:00 - 21:00 SG Heat HCMC Wings  
Vòng loại 41 19/11/2020 19:00 - 21:00 TL Warriors HN Buffaloes  
Vòng loại 42 20/11/2020 19:00 - 21:00 DN Dragons CT Catfish  

PLAYOFFS

Bán kết 1 22/11/2020 19:00 - 21:00  TBD TBD   
Bán kết 2 23/11/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD  
Bán kết 3 24/11/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD   
Bán kết 4 25/11/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD   
Bán kết 5 26/12/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD  * Nếu có
Bán kết 6 27/11/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD * Nếu có

FINALS

Chung kết 1 29/11/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD  
Chung kết 2 01/12/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD   
Chung kết 3 03/12/2020 19:00 - 21:00 TBD  TBD   
Chung kết 4 05/12/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD  * Nếu có
Chung kết 5 07/12/2020 19:00 - 21:00 TBD TBD * Nếu có